Nominujte kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2012

12.03.2012 13:29

Návrhy je možné posílat Výboru dobré vůle do 1. května.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlásil osmnáctý ročník Ceny Olgy Havlové. Nadace vyzývá veřejnost, aby do 1. května navrhovala kandidáty na Cenu. Týká se to osobností, které navzdory svému zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. O výběru laureáta rozhodne porota Ceny. Slavnostní vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2012 se uskuteční 28. května v Letohrádku Hvězda v Praze 6.    

„Jedná se o tradici, která s léty neztratila nic ze své aktuálnosti“, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, „ a těší nás, že lidé posílají své návrhy z celé republiky. Dozvídáme se tak i o lidech, kteří se angažují pro druhé v skrytu a tichosti.“
Nominace lze zasílat emailem na vdv@vdv.cz nebo poštou Nadaci Olgy Havlové. Nominační formulář je zveřejněn na http://www.vdv.cz/programy/cena-olgy-havlove/.  
Cenu poprvé vyhlásila Olga Havlová v roce 1995, aby upozornila na život lidí se zdravotním postižením. „Jejich síla překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací“, řekla v roce 1995 Olga Havlová. Kromě ocenění vynikajících jednotlivců v péči o zdravotně postižené, je cílem slavnostního udílení Ceny Olgy Havlové také propagace úlohy nestátních neziskových organizací v podmínkách České republiky, poděkování dárcům, spolupracovníkům a dobrovolníkům, kteří činnost VDV umožnili.

Seznam nositelů ceny a další podrobné informace jsou uvedeny na www.vdv.cz.

Monika Granja

Klíčová slova: