Neziskovky 2025: Dialogy pro dobro

Konference s podtitulem Už neplaveme v marketingu se bude konat 29. května 2024 v  Emauzském klášteře v Praze.

Konferenci pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR spolu s Unií zaměstnavatelských svazů ČR.

Program je na stránkách AVPO ČR.

Klíčová slova: