Neziskovky 2022

Grantové řízení Nadace ČEZ má uzávěrku pro podání žádostí 21. dubna 2022.

Program je zaměřen na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti, uvedené v § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zejména služby sociální péče, prevence a poradenství.

Podpora směřuje zejména na:

  • rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence
  • profesionalizaci organizací - získání registrace dalších sociálních služeb, známky kvality apod.,
  • rozvoj organizací - nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod.,
  • zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb,
  • zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace
  • upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností, donátory

Více informací na webu Nadace ČEZ.

Klíčová slova: