Neziskové humanitární organizace, nadace a sdružení, zabývající se péčí a pomocí zdravotně postiženým

16.02.2007 18:14
Formulář pro vyhledávání z databáze informačního systému Braillnet.cz dle identifikačních údajů organizace, typu poškození (například hluchoslepota, sluchové postižení apod.), statusu, zaměření a členství ve střechové organizaci.
Klíčová slova: