Než začnete provádět bezbariérové úpravy bytu

28.01.2007 20:55

Článek na webu vozíčkářů Ostrava rozebírá možnosti získání příspěvku na úpravu bytu, popisuje jaká povolení, stanoviska a vyjádření je třeba získat, zabývá se výběrem dodavatele a smlouvou o dílo.

Klíčová slova: