Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu

07.10.2012 21:22

Na veřejnou přednášku Davida Jordy na Filosofické fakultě UK zvou pracovníci oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

Přednáška se uskuteční v pátek 12. 10. 2012 od  9.10 do 10.40 v hlavní budově FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí).  Simultánní tlumočení český znakový jazyk/čeština zajištěno (v případě zájmu o simultánní přepis mluvené češtiny kontaktujte dr. Andreu Hudákovou.

Klíčová slova: