Nemocniční paliativní péče

To je téma, kterému budou věnovány tři tematické bloky příspěvků v pátek 17. září na XII. Celostátní paliativní konferenci v Plzni.

V jednom z bloků bude promítán dokument o činnosti paliativního týmu Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý, který před týdnem získal ocenění na 55. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary - zvláštní uznání poroty Federace filmových kritiků z Evropy a Středomoří FEDEORA v Soutěži Na východ od Západu; https://2market.cz/jednotka-intenzivniho-zivota-na-kviff/.

V tomto dokumentu vystupují lékaři paliativního týmu VFN, který je součástí pilotního projektu MZČR. Režisérka dokument představí a nabídne k regionálním projekcím.

Program konference najdete zde - bloky NPP jsou označené logem EU a MZČR:  https://drive.google.com/file/d/1ge7Js1f3qv7eFzj-yDQflk1KOf4XXorX/viewna konci e-mailu odkaz na konferenci.

Na konferenci budou představeny výsledky více než dvouleté práce konziliárních paliativních týmů, které působí v sedmi zařízeních v ČR v rámci pilotního projektu MZČR. Tyto týmy poskytují konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice a pomáhají primárnímu ošetřujícímu týmu řešit obtížně ovlivnitelné tělesné, psychické, sociální a spirituální obtíže pacientů s potřebou paliativní péče.

Cílem projektu je ověřit a implementovat do zdravotního systému tyto multidisciplinární týmy - jako model, který prokázal svou efektivitu (zlepšení kvality péče i života, úspora nákladů) v řadě zemí a který se postupně stává novým standardem péče. Informace o projektu: https://paliativa.cz/, v příloze stručné shrnutí.

Potřeby paliativní péče nejsou v českých nemocnicích v současné době u řady pacientů naplněny (60 % úmrtí v ČR nastává právě v nemocnicích) a existuje naléhavá potřeba tento stav zlepšit – koncept konziliárních paliativních týmů a model NPP na tento deficit reaguje a nabízí řešení pro budoucnost.

Jarmila Neumannová

Klíčová slova: