Neformální pečující žijí v každé obci

V rámci Institutu důstojného stárnutí vznikla nová příručka, která je zdrojem inspirací a poznatků pro pracovníky obcí všech typů tak, aby mohli cíleně podpořit neformální pečující, protože opravdu žijí v každé obci, často však nejsou příliš vidět nebo si o podporu nechtějí říci.

Podle analýzy lze za potřebnou cílovou skupinu veřejné politiky označit přibližně polovinu domácích pečují­cích, tedy až 1 milion osob. V České republice nalezneme 400 000 pečujících osob, které poskytují blízké osobě kom­pletní a časově, fyzicky i emočně intenzivní péči.

Neformální péče je pro obce strategické téma. Není zákonnou povinností rodiny se o své blízké v domácím prostředí postarat, naopak je povinností samosprávy péči potřebným osobám vhodnou službou zajistit. 

Na neformální pečující je třeba pohlížet jako na klíčové partnery při zajišťování dlouhodobé péče, které je třeba podporovat, protože samosprávě významně ulehčují v oblasti služeb.

Příručka je na webu dustojnestarnuti.cz.

Klíčová slova: