Nechte své klienty vyprávět

Kurz České alzheimerovské společnosti Z mého života 17. dubna povzbudí účastníky k aktivnímu naslouchání a poskytne návod na tvorbu a využití "knihy života".

Reminiscence představuje jednu z nefarmakologických metod, kterou lze úspěšně aplikovat i v péči o lidi s demencí. Pracuje se vzpomínkami a využívá přirozené potřeby (starších) lidí vyprávět.

Dlouhodobá paměť může být zachována poměrně dobře i u lidí, u nichž nemoc postupuje a v ostatních kognitivních oblastech se již projevuje určitý deficit. Proto si i člověk, který žije s demencí, může poměrně jasně vybavovat věci, které se dříve v jeho životě udály. 

Poznání životního příběhu může pečujícímu pomoci lépe klientovi a jeho potřebám porozumět a následně nastavit péči o něj tak, aby co nejvíce naplňovala jeho potřeby především v oblasti orientace (osobou, místem i časem) a zachování soběstačnosti. Umožní pečujícímu nabízet klientovi činnosti na základě jeho dřívějších zájmů, zvyklostí a rituálů. Tím vším pečující přispívá ke zlepšení kvality života daného klienta. 

Náš 8hodinový kurz s akreditací MPSV Zmého života – získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům.

Lektorka Pavla Hýblová představí různé přístupy k získávání biografických informací a jejich využití, které budou doplněny o nácvik rozhovoru s klientem s důrazem na aktivní naslouchání. Součástí kurzu je i výměna zkušeností z praxe lektorky i účastníků a tvorba modelové knihy života. Účastníci kurzu od nás také dostanou tištěnéstudijní materiály a mohou se těšit na drobné občerstvení. 

Rádi Vás přivítáme 17. dubna od 9 hodin v naší učebně na adrese Šimůnkova 1600, Praha 8. Přihlášku a více informací o náplni a organizaci kurzu naleznete na jeho stránce.

Miluše Margarjanová

 

 

 

Klíčová slova: