Ne tak, ale tak

22.12.2006 18:11

Velmi vtipně zpracovaná brožurka belgického autora Hermana van Dycka o tom, jak se nechovat a chovat ke zrakově postiženým, nejednat a jednat s lidmi se zrakovým postižením. V roce 1974 byla tato brožura vyznamenána Nizozemským svazem nevidomých (Nederlandse Blindenbond). Autor obdržel cenu W. A. Jacobse jako výraz zvláštního ocenění přínosu publikace ke společenské integraci nevidomých a slabozrakých. Tato brožura byla přeložena do němčiny, angličtiny, bulharštiny, španělštiny, esperanta, francouzštiny, italštiny, ukrajinštiny, češtiny a byla vydána v sedmi zemích světa. Autor sám přišel o zrak během války. Na základě vlastních praktických zkušeností nám ukazuje, že kontakt se zrakově postiženým člověkem může být velmi usnadněn, respektujeme-li některá základní pravidla.

Klíčová slova: