Návrat do práce po onkologické nemoci

Revidovanou brožuru právě teď distribuuje v tištěné i elektronické verzi  Amelie, z.s.

Druhé aktualizované a doplněné vydání přináší po dvou letech ucelené informace a návody pro usnadnění návratu do pracovního procesu nejen onkologicky nemocným.

„Brožura je praktická a postavená na zkušenostech z reálné sociální práce, kterou nemocným v Amelii poskytujeme v rámci odborného sociálního poradenství,“ říká autorka a sociální pracovnice Šárka Slavíková.

„Zároveň obsah reflektuje změny v pracovně právní a sociálně právní legislativě a také potřebu onkologicky nemocných mít některá témata podrobněji vysvětlená,“ doplňuje Slavíková.

Brožura sleduje postupně život člověka a témata, která potkává při návratu do pracovního života. Popisuje prostředí návratu z nemoci z pohledu institucí (invalidní důchod, posuzování, OZP a OZZ, politika zaměstnanosti) i člověka samotného (omezení po nemoci a léčbě, plánování návratu do práce, návštěvy lékařů při práci).

Nabízí také praktické rady a tipy, jak napsat životopis a motivační dopis, jak mluvit o své nemoci či kde hledat práci.

Publikace se také dotýká některých specifických témat jako je třeba nutná spolupráce praktického lékaře, pacienta a odborných lékařů při přípravě zdravotnické dokumentace pro posudkového lékaře či podrobně je rozpracována stať o výpovědi ze zdravotních důvodů.

V celé brožuře jsou navíc odkazy a kontakty, které člověk může prakticky využívat.

Brožura byla v těchto dnech distribuována do všech Komplexních onkologických a Hematoonkologických center, řady menších nemocnic a také pacientských organizací.

„Již na první vydání byla řada pozitivních zpětných vazeb o tom, že je brožura velmi srozumitelná a praktická. Věříme, že tomu bude stejně tak i u tohoto vydání,“ říká Slavíková.

Brožura je ke stažení na adrese: https://www.amelie-zs.cz/navratdoprace/.

Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz.

Více o brožurách Amelii, z.s. či jejích činnostech na www.amelie-zs.cz.

 

Michaela Čadková Svejkovská

Klíčová slova: