Naše sociální služba a její dostupnost pro lidi se sluchovým postižením

Kurz, který je úvodem do sociální práce s lidmi se sluchovým postižením, pořádá 14. září v Praze Jahodovka - Profesní institut.

Naučíte se rozeznávat komunikační potřeby sluchově pstižených klientů a poznáte, v čem je sociální práce s touto skupinou specifická. Získáte také informace, jak vaši službu zpřístupnit i těmto klientům.

Využijte příležitost účasti na kurzu, kde budete mít možnost setkání s lektorkami s dlouholetou zkušeností s prací s neslyšícími a s jejich kolegyní Bc. Markétou Zelenkovou, která také přednáší o svém životě v komunitě neslyšících.

Lektorky: Mgr. Martina MacurováMgr. Jitka Koutová, DiS.

Více informací o kurzu na webu Jahodovky.

Klíčová slova: