Nárůst počtu HIV pozitivních láme opět rekordy

08.12.2013 18:06

Nové statistiky Státního zdravotního ústavu v Praze ukazují, že na konci října jich bylo 195, tedy o 12 více, než za stejné období minulého roku.

Z neoficiálních čísel je také patrné, že už na konci listopadu jich bylo více, než za celý loňský rok.

Opakovaně nejvíce zasažené jsou Hlavní město Praha a Středočeský kraj. Následují kraje Jihomoravský a Moravskoslezský. V relativních počtech jsou na tom ale špatně i na Karlovarsku. Na sto tisíc obyvatel tam připadne téměř 23,8 HIV pozitivních. To je hned po Praze nejhorší číslo v republice.

Největší skupinu tvoří infikovaní mladí lidé ve věku od 25 do 29 let, resp. od 30 do 34 let. Hned za nimi je ještě mladší skupina, lidé od 20 do 24 let. „Prevence ubývá a mladí lidé se prostě přestávají bát,“ říká tajemník České společnosti AIDS pomoc, o. s. Július Szabó. „Alkohol a někdy i drogy jim dodávají ještě větší odvahy. Velmi často ale mají zkreslené představy o tom, jak se HIV přenáší, anebo že se ještě pořád jedná o nevyléčitelnou infekci,“ doplňuje.

Česká společnost AIDS pomoc, která v pražském Karlíně provozuje Dům světla, se snaží prevenci a osvětu o HIV a AIDS šířit všemi silami. Její rozpočet je ale omezený. „Vysíláme do škol lektora, který mladé lidi informuje o cestách přenosu, o způsobech ochrany, ale i o životě s HIV či s HIV pozitivní osobou,“ říká Szabó, „veliký kus práce odvádějí také někteří učitelé či vychovatelé, kteří jsou si problému s HIV velmi dobře vědomi, a není jim lhostejný. Jsme rádi za každého takového pedagoga.“

Sdružení se i letos přidalo ke Světovému dni boje proti AIDS. Ve spolupráci se školami a jinými zájmovými spolky uspořádalo tradiční sbírkovou kampaň Červená stužka, jejíž hlavním cílem je dostat mezi veřejnost informace o HIV. Již tradiční týden testování ukázal, že lidé mají o testování na HIV stále zájem. V letošním roce se během něj v Domě světla otestovalo 284 osob, což je o 45 více, než v loňském roce.

Július Szabó

Klíčová slova: