Národní rozvojový program mobility pro všechny

V I. kole výzvy pro rok 2021 byly úspěšné Cetkovice, Doksy, Kralovice, Skomelno, Starovice, Brniště, Nový Malín, Horní Slavkov (2x) a Plzeňský kraj (2x).

Ve čtvrtek 25. června 2020 proběhlo zasedání Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Řídící výbor se sešel za účelem finálního posouzení záměrů bezbariérových tras předložených v rámci I. kola výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2021. Na základě doporučení Hodnotitelské komise rozhodl o finanční podpoře 11 záměrů.

Řídící výbor se skládá ze zástupců jednotlivých rezortů zapojených do financování tohoto programu, zástupců Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Jeho předsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Cílem výzvy je podpořit realizaci komplexních bezbariérových tras ve městech a obcích. Základními dvěma oblastmi, na které je v rámci programu přispíváno, je odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Po schválení záměrů předkládají úspěšná města a obce žádosti o dotace na jednotlivé příslušné rezorty.

V tomto kole byly úspěšné následující obce či města: Cetkovice, Doksy, Kralovice, Skomelno, Starovice, Brniště, Nový Malín, Horní Slavkov (2x) a Plzeňský kraj (2x).

Zdroj: Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Klíčová slova: