Národní program řešení problematiky HIV/AIDS

15.07.2012 20:44

Dotačního výběrové řízení pro rok 2013 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, uzávěrka je 30.9.2012.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) - Sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2013.
 
V rámci tohoto dotačního programu mohou předložit „Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2013“ následující typy organizací:
 
1. Nestátní neziskové organizace 
     - občanská sdružení
     - účelová zařízení církví
     - obecně prospěšné společnosti
     - nadace a nadační fondy
2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví
3. Orgány samosprávy (města, obce) a organizace v působnosti územních orgánů
4. Ostatní nestátní organizace
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ ČR (např. veřejné vysoké školy)

Podmínky výběrového dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí státní dotace v rámci výše zmíněného dotačního programu, jsou stanoveny v Metodice pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2013.

 
 
Přílohy Metodiky pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2013:
  •  Žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2013– formulář
  •  Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace – formulář
  •  Seznam kódů okresů a krajů ČR
 
 
Konečný termín pro odeslání Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2013 je 30. 9. 2012.
 
 
V případě Vašich dotazů je kontaktní osobou pro dotační program:
 
Jana Lanžová,  MZ ČR, Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví, odd. ekonomiky a podpory veřejného zdraví, 
                            tel.: 224 972 911, E-mail:  jana.lanzova@mzcr.cz
 
Zdroj: MZ ČR
Klíčová slova: