Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020

30.05.2015 12:29

Cílem dokumentu, který schválila vláda ČR  25. května 2015,  je navázat na dosud realizovanou státní politiku v této oblasti, pokračovat v prosazování a podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.