Najdou se dobrovolní trenéři?

24.03.2013 10:28

Mají k dispozici tělocvičnu v Praze, chtěli by se zúčastnit každoročního turnaje mentálně postižených sportovců v přehazované v Dřevěnicích počátkem června, ale nemá je kdo trénovat.

"V současné době je oddíl registrován v českém hnutí speciálních olymniád jako SK Olšiny, jeho členy (sportovci) jsou muži i ženy ve věku cca od 20 do 40 let. Pokud jde o sporty , aktuálně je nejdůležitější přehazovaná, pro kterou máme předběžně zajištěnu tělocvičnu v SOKOL KARLÍN, a to v době od 16 do 17 hod. v pondělí. Cílem přípravy je účast na každoročním turnaji mentálně postižených sportovců v přehazované v Dřevěnicích počátkem června. Bohužel dosavadní trenéři z nejrůznějších důvodů nemohou tuto činnost soustavně vykonávat a tak se již od září 2012 netrénuje," uvádí Jan Mothejzík, otec jedné ze sportovkyň.

"V dalších sportech se dle možností sportovců zúčastňujeme soutěží, které pořádá Hnutí speciálních olympiád, i když tréninky probíhají spíše individuálně. Souvisí to také trochu s možnostmi sportovců, z nichž někteří jsou ze sociálně slabších rodin. Pokud by se našli dobrovolníci, ochotní pravidelně spolupracovat při tréninku, bylo by možné i provést nábor dalších sportovců a rozšířit činnost i o tréninky například plavání. Vše záleží na dohodě."

Případní dobrovolníci se mohou obrátit na Jana Mothejzíka, jan.mothejzik@email.cz, tel. 602 669 337. 

Klíčová slova: