Nadějné vyhlídky na práci má již 18 lidí se zrakovým handicapem

09.04.2012 11:25

Nyní probíhá výběr účastníků do druhého běhu projektu, kterého se mohou zúčastnit lidé ve věku od 18 do 65 let se zrakovým postižením od těžké slabozrakosti až po praktickou a úplnou nevidomost z celého Moravskoslezského kraje.

Dokáže těžce zrakově postižený člověk pracovat s počítačem? Poslat e-mail, vytvořit tabulku, nebo vlastní webové stránky? Může si nevidomý člověk najít práci, která jej bude bavit a naplňovat? Občanské sdružení KAFIRA svým projektem Nadějné vyhlídky na tyto otázky odpovídá ANO.

Tento týden začíná druhý běh projektu Nadějné vyhlídky, který pomáhá lidem se zrakovým handicapem zvýšit si odbornou kvalifikaci a najít si zajímavou práci na otevřeném trhu práce. Součástí projektu jsou  motivační kurzy, kurz zvládání stresové zátěže, nebo rekvalifikační počítačové kurzy akreditované MŠMT. Výuka počítačových kurzů probíhá na počítačích speciálně upravených pro potřeby těžce zrakově postižených osob vybavených zvětšovacím softwarem, skenovací programem a hlasovým výstupem. Pro účastníky projektu, které počítačové kurzy neosloví, je určen kurz komunikačních dovedností. Po celou dobu projektu jen pak účastníkům poskytováno pracovně právní poradenství a pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, vč. asistence při zapracování na nově získaném místě.

Prvního běhu projektu, jež trval od července 2011 do března 2012, se zúčastnilo celkem 21 osob se zrakovým handicapem. Jedenáct z nich získalo osvědčení o rekvalifikaci na PC a 4 účastníci si v průběhu projektu nalezli nové zaměstnání.

V současné době probíhá výběr účastníků do druhého běhu projektu, kterého se mohou zúčastnit lidé ve věku od 18 do 65 let se zrakovým postižením od těžké slabozrakosti až po praktickou a úplnou nevidomost z celého Moravskoslezského kraje. Aktivity projektu budou probíhat na regionálních střediscích KAFIRY v Opavě, Novém Jičíně, Ostravě a Frýdku-Místku.
 
Více informací o projektu i o organizaci KAFIRA lze najít na www.kafira.cz. Zájemci o účast ve 2. běhu projektu se mohou hlásit panu Jindřichu Čápovi na tel. 777 574 362, nebo na e-mailu: jindrich.cap@kafira.cz.

Projekt Nadějné vyhlídky je finančně podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Klíčová slova: