Nadace Jedličkova ústavu

Organizace mohou žádat o grant 4. dubna, 2. května a 30. května 2022.

Program je zaměřený za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci. 

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby
  • příspěvkové organizace

Podrobnosti na stránkách Nadace Jedličkova ústavu.

Klíčová slova: