Nadace Dětský mozek

Žádosti o nadační příspěvek přijímá do 15. května 2022.

Nadace Dětský mozek poskytuje prostřednictví finančích příspěvků pomoc fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám - zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením.

Projekt Naděje:

Posláním nadace je všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy. Cílem projektu je tzv. deinstitucionalizace, tj. zajištění takových podmínek v rodině, aby se mohly děti s postižením vrátit zpět z ústavů do vlastní rodiny, nebo aby vůbec nemusely od rodiny odejít. O nadační příspěvek mohou požádat fyzické osoby, které trpí postižením nervového systému nebo jejich zákonní zástupci a právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému. Pomoc se děje především prostřednictvím finančních příspěvků na úhradu asistentů.

Projekt Domácí a respitní péče:

Filosofie tzv. respitní péče je založena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o bezmocnou osobu, má nárok na odpočinek. Mnoholetá nebo i celoživotní péče o osobu s postižením vede časem k naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání „pečovatele“. Proto jsou v rámci tohoto projektu poskytovány příspěvky na respitní péči, což umožní pečující osobě uhradit několikahodinové, celodenní nebo i týdenní ohlídání člena rodiny s postižením. Během této doby si může „pečovatel“ zařídit nutné záležitosti mimo domov, ale získá tak i volný čas na odpočinek, vzdělání a další aktivity, které patří k plnohodnotnému životu.

Projekt Autismus:

Cílem projektu Autismus je zkvalitnění péče o děti s autismem v České republice. Projekt Autismus primárně podporuje programy a zařízení, která poskytují lidem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám systematickou a komplexní profesionální pomoc. Finanční podporu získávají zařízení školského i neškolského typu, která poskytují či mají v plánu poskytovat lidem s autismem vzdělání a péči odpovídající evropskému standardu.

Více informací na stránkách Nadace Dětský mozek.

 

Klíčová slova: