Nadace Dětský mozek

17.01.2013 9:56

Žádost o finanční příspěvek mohou podávat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy; uzávěrka je 1. března 2013.

Nadace Dětský mozek vypisuje výběrové řízení na přerozdělení výnosů z NIF za rok 2012.

Žádat o finanční - nadační příspěvek mohou právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy:
- občanská sdružení
- o.p.s.
- nadační fondy
- církevní právnické osoby
- veřejnoprávní instituce.

Příspěvkové organizace mohou obdržet pouze 50% z celkové výše grantu.

Jedna organizace může podat i více žádostí na různé projekty.

Maximální výše grantu není určena.

K vyplněné žádosti je žadatel povinen doložit neověřenou kopii:
- dokladu osvědčujícího druh, IČO, sídlo a statutárního zástupce organizace
- dokladu o čísle bankovního účtu organizace

Nepovinné je přiložení výroční zprávy a jiného informačního materiálu.

Z výběrového řízení budou vyřazeny žádosti:
- došlé po 1.3.2013 (čitelné razítko nejpozději ze dne 1.3.2013)
- neúplné - tj. bez povinných příloh
- svévolně upravené
- nečitelně nebo nepřesně vyplněné, tj. nelze do kolonky napsat pouze viz příloha

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ ZDE

Další informace na : nadace@detskymozek.cz, tel. 603 258 852

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK : 1.3.2013

Klíčová slova: