Nadace Dětská mozek

Žádosti o příspěvek je možné podávat do 15. května 2021.

Odborná komise při udělování nadačních příspěvků přihlíží k míře zdravotního postižení, k míře sociální potřebnosti a k okolnostem hodným zvláštního zřetele.

Nadace zpravidla neposkytuje nadační příspěvky na:

  • pomůcky pro volnočasové aktivity
  • kočárky a invalidní vozíky
  • lázně a terapie
  • opravu a úpravu bytu
  • automobil, opravu či úpravu automobilu                        
  • iPady, tablety, počítače
  • výtahy a zvedací plošiny
  • asistenční psy
  • motomed

Více na webu Nadace Dětský mozek. 

Klíčová slova: