Nadace Avast hledá partnery v Česku

Otevírá programy na odstraňování překážek rovnosti a svobody v digitálním světě, prvním partnerem je americký Global fund for Children.

Nadace Avast oznamuje otevření nového programu, který se zaměřuje na odstraňování překážek rovnosti a svobody v digitálním světě prostřednictvím zapojení komunit. Nadace Avast chce spolupracovat s organizacemi, které sdílejí její hodnoty a odhodlání vytvářet bezpečnější a inkluzivnější online svět, a je připravena k diskusi s potenciálními novými partnery. 

V rámci svého prvního partnerství bude Nadace Avast spolupracovat s americkým fondem Global fund for Children sídlícím ve Washingtonu, DC a investovat do rozvoje vůdčích schopností mladých lidí po celém světě. Bude se tak dít prostřednictvím specializované série projektů, které umožní mladým lídrům spolupracovat napříč zeměmi a kontinenty a zapojit se do vzdělávání, vytváření sítí kontaktů a rozvoje kapacit se svými vrstevníky.

„Bezpečný přístup k internetu se stále více stává zásadním lidským právem,“ uvádí generální ředitel Avastu Ondřej Vlček a pokračuje: „V digitálním světě, jak si ho v Avastu představujeme, má mít každý možnost stát se sebevědomým, emancipovaným digitálním občanem či občankou a naplno rozvinout svůj potenciál. I proto jsme se zavázali poskytovat 1 % ročního zisku Avastu na dobročinné účely, včetně financování Nadace Avast. Chceme podporovat a rozvíjet naši vizi rozmanité a inkluzivní digitální budoucnosti, a proto budeme i nadále podporovat projekty, které se zaměřují na digitální rovnost a svobodu v Česku a postupně budeme uzavírat další ve Spojených státech a ve Velké Británii.“

Nadace Avast chce rozvíjet inkluzivní programy vytvořené společně s příjemci grantů, kteří navrhnou a zrealizují vlastní řešení, a nadace pak podpoří jejich dopad poskytnutím potřebných zdrojů. Nadace také uzavírá transformační partnerství, kde angažovanost přesahuje peněžní hodnotu a je skutečným závazkem k vzájemnému učení se, rozvoji sítě kontaktů a dlouhodobé spolupráci na společných cílech. 

 „V důsledku pandemie se mnoho základních služeb a společenských aktivit, které se přesunuly na internet, nadále rozšiřuje digitálně. Kritický přístup k digitálním nástrojům, pokyny k jejich používání a možnosti zapojení se však nejsou na celém světě stejné. Naše globální programy vyvíjíme společně s příjemci, aby měly maximální dopad na komunity a zajistily, že lidé budou připraveni na digitální budoucnost. Vzhledem k dopadu pandemie covid-19 na mladé lidi po celém světě se naše první programy zaměřují právě na ně,“ popisuje globální výkonný ředitel Nadace Avast Shane Ryan.

Dominika Kalašová

 

Klíčová slova: