Nabídka sociálních služeb v Ústeckém kraji

01.04.2013 16:02

Elektronický katalog začal sloužit veřejnosti, umožňuje vyhledávání podle více kritérií.

Závěrečným seminářem byla ukončena dvouletá realizace projektu „Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“. Jeho hlavním cílem je zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb v Ústeckém kraji. Účastníky semináře pozdravil krajský radní pro bezpečnost a sociální věci Martin Klika.
Hlavním výstupem projektu je elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji s aktuální nabídkou sociálních služeb dle různých kritérií (typ služby, cílová skupina uživatelů) a zavedení systému hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb. Katalog je možné vyhledat na webovém portálu www.socialnisluzby.kr-ustecky.cz.
„Byl bych rád, kdyby Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje byl vnímán nejen jako nadstavba v oblasti sociálních služeb, ale především jako nástroj, který zlepší informovanost veřejnosti o dostupných poskytovatelích sociálních služeb,“ řekl při zahájení semináře radní Martin Klika.
Občanům, obcím a sociálním partnerům je tak umožněn jednoduchý přístup k databázi a informacím o aktuální nabídce poskytovaných služeb v Ústeckém kraji. Všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb byli zařazení do tohoto informačního systému a mohou individuálně aktualizovat informace. Zavedení systému hodnocení umožňuje Ústeckému kraji nejen sběr, aktualizaci, ale i následné vyhodnocování dat pro další efektivní směřování finančních prostředků do jednotlivých oblastí sociální pomoci v celém kraji. Pro města a obce je dobrým informačním zdrojem pro efektivní plánování a koordinaci sociálních služeb ve svém mikroregionu.
„Cílem Ústeckého kraje je, aby zajistil prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb péči a pomoc sociálně potřebným lidem,“ řekl předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZÚK Pavel Csonka.
Pro občany, kteří mají omezený přístup k internetu, nebo preferují informace v listinné podobě, jsou určeny tištěné verze katalogu. Souhrnný katalog (zahrnující všechny skupiny poskytovatelů sociálních služeb) byl vydán nákladem 2100 kusů a dílčí katalogy (8 druhů), zaměřující na sociální služby blízké svou podstatou, vyšly v celkovém nákladu 3700 kusů. Tyto katalogy budou občanům k dispozici ve veřejných institucích Ústeckého kraje od měsíce května 2013 (městské a obecní úřady, úřady práce…)
Projekt se dále zaměřil na realizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky ve službách a sociální pracovníky. V rámci projektu bylo bezplatně v kurzech dalšího vzdělávání (36 vzdělávacích modulů) a ve 3 kvalifikačních kurzech proškoleno 2876 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb.
Projekt byl financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši téměř dvacet milionů korun a realizovaný v termínu od 1. dubna 2011 do 31. března 2013.
Klíčová slova: