Na podporu zaměstnávání OZP poskytl ÚP ČR loni více než 4,1 mld. Kč

Na konci prosince 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) 61 146 osob se zdravotním postižením (OZP), tedy 11,3 % z celkového počtu uchazečů. Na podporu jejich zaměstnávání poskytl během dvanácti měsíců loňského roku celkem 4,104 mld. Kč.

V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením. Ne každému z nich se ale podaří najít vhodnou práci.

„V zaměstnávání osob se zdravotním postižením bychom si měli vzít příklad z praxe ve vyspělých státech. Tito lidé rozhodně nemusí být pro firmy přítěží, ale naopak přínosem,“ upozorňuje Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

„Často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho „zdravý“ kolega,“ doplňuje ředitel Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Jan Karmazín.

Kvůli zažitým stereotypům a předsudkům řada těch, kteří už nějakou diagnózu mají, ji raději vůbec nepřiznají. V opačném případě se totiž znatelně snižuje jejich šance na získání práce. I proto se stát snaží zaměstnavatele motivovat. Například prostřednictvím příspěvků, které poskytuje Úřad práce ČR, a to na vytvoření chráněného pracovního místa (CHPM) a následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem.

 

Příspěvek na zřízení CHPM

Je určen na pořízení potřebného vybavení zřizovaného pracovního místa. Podmínkou je, že pracovní místo musí být obsazeno minimálně tři roky.

Příspěvek, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou či o osobu v 1. nebo 2. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat maximálně ve výši 8násobku (201 432 Kč) a v případě osoby s těžším zdravotním postižením, tj. osoby invalidní ve 3. stupni, maximálně ve výši 12násobku (302 148 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Jestliže zaměstnavatel zřizuje 10 a více chráněných pracovních míst, pak může maximální výše příspěvku na zřízení jednoho chráněného pracovního místa činit 10násobek (251 790 Kč) a v případě pracovního místa zřízeného pro osobu s těžším zdravotním postižením 14násobek (352 506 Kč) uvedené průměrné mzdy.

Při rozhodování o přiznání příspěvků na vytvoření CHPM bere ÚP ČR v potaz celkovou situaci na trhu práce v daném regionu.

K 31. 12. 2014 podpořil touto cestou celkem 1 902 CHPM pro OZP (z toho 62 jich vykonávalo samostatnou výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby, prodavače, skladníky, šičky nebo ostrahu objektů. Na dalších 130 chráněných pracovních míst poskytl příspěvek na provoz.

Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil od ledna do prosince 2014 v rámci této agendy, dosáhla 81 855 529 Kč (v roce 2013 to bylo 46 538 160 Kč).

 

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

ÚP ČR může na chráněné pracovní místo poskytnout zaměstnavateli nebo živnostníkovi se zdravotním postižením i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Žádost mohou firma nebo OSVČ podat nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy takové místo vymezili nebo zřídili a obsadili. Roční výše příspěvku činí nejvýše 48 tis. Kč.

Během loňského roku vyplatil Úřad práce ČR zaměstnavatelům touto cestou celkem 3 714 570 Kč (v roce 2013 pak 3 602 906 Kč).

 

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM

Jestliže zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a zároveň splňuje podmínku, že tito zaměstnanci pracují na chráněných pracovních místech, může si požádat o refundaci 75 % skutečně vynaložených nákladů na jejich mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech si mohou poprvé za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku i na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.

Maximální výše příspěvku na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, činí 5 000 Kč měsíčně. Na zaměstnance, který je uznán v 1. – 3. stupni invalidity, může ÚP ČR poskytovat příspěvek až do výše 8 000 Kč měsíčně. Po roce může zaměstnavatel uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o 1 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou, nebo o 2 000 Kč měsíčně, jde-li o osobu v 1. – 3. stupni invalidity. Když zaměstnavatel splní veškeré zákonem stanovené podmínky, je tento příspěvek nárokový.

Od ledna do prosince 2014 poskytl stát zaměstnavatelům v rámci této agendy 4 018 724 214 Kč (ve stejném období 2013 to bylo 3 670 238 683 Kč).

 

Sleva na dani

Pokud firma zaměstnává osoby se zdravotním postižením, může také uplatnit slevu na dani. V případě každého pracovníka s 1. nebo 2. stupněm invalidity činí sleva na dani 18 tis. Kč, v případě zaměstnance ve 3. stupni invalidity pak 60 tis. Kč ročně.

ÚP ČR podporuje zaměstnávání OZP nejen finančnímu příspěvky, ale také v rámci poradenství, rekvalifikací, pracovní rehabilitace, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i prostřednictvím regionálních individuálních projektů zaměřených právě na tuto skupinu uchazečů. V současné době běží v ČR celkem tři takové programy.

 

Šance s handicapem

Projekt realizuje Krajská pobočka ÚP ČR v Liberci. V jeho rámci poskytuje klientům se zdravotním omezením soubor poradenských aktivit, odborných školení a rekvalifikací. Minimálně 300 OZP dostane možnost absolvovat individuální i skupinové poradenství, projde bilanční diagnostikou, naučí se základům finanční gramotnosti, komunikaci, zdokonalí se ve znalosti práva a získá práci v rámci řízené praxe.

Celkem 250 klientů si bude moci zvýšit nebo změnit kvalifikaci. Doba realizace projektu je od 14. 4. 2014 do 31. 3. 2015. ÚP ČR má k dispozici celkem 19 148 970 Kč.

 

Aktivizace II v Královéhradeckém kraji

Program je zaměřen na podporu aktivního zapojení OZP na otevřeném trhu práce. Jeho podstatou je důsledný individuální přístup ke každému klientovi. Celkem může do projektu vstoupit 180 uchazečů, kteří absolvují během 5 – 6 týdnů motivační program. Ti, kteří úspěšně projdou, pak budou mít možnost nastoupit do rekvalifikačního kurzu, pracovní rehabilitace či do podporovaného zaměstnání.

Projekt běží od 1. 1. 2013 a potrvá do 31. 7. 2015. Celkový rozpočet je 14 750 620 Kč. 

 

10 pro život

Projekt realizuje ÚP ČR na území celého Moravskoslezského kraje. Vstoupit do něj může celkem 180 zájemců. V jeho rámci nabízí Úřad práce ČR klientům celou škálu aktivit - od motivačních, školících a poradenských až ke zprostředkování zaměstnání a podpoře pracovních míst. Základním principem je snaha zvýšit teoretické i praktické dovedností jednotlivce a zároveň motivovat zaměstnavatele k přijetí OZP do pracovního poměru.

Doba realizace projektu je od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2015. Celková částka činí 21 696 145 Kč.

Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR 

 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.