My v tom Jihočechy nenecháme II

Žádosti v programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let, do 8 let s příspěvkem na péči a poživatelů důchodu mohou obce a města podávat do 31. ledna 2023.

Zaměření programu:

Podpora rodin s dětmi do 3 let, do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu. Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022.

Podporované aktivity:

Opatření č. 1 - Podpora dětí:

Dotace v tomto dotačním programu může být požadována pouze na podporu:

  • dětí do dovršení věku 3 let,
  • dětí, které pobírají příspěvek na péči do dovršení věku 8 let, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby

Podporovány budou děti ve společné domácnosti, v níž je:

  • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti2 ve výši maximálně 13 000,- Kč včetně.

Opatření č. 2 - Podpora poživatelů důchodu:

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, kteří: 

  • pobírají příspěvek na bydlení nebo žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000,- Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000,- Kč měsíčně,
  • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami, a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000,- Kč.

Více informací na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: