Můžeš

21.02.2007 8:36

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i noviny pro zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vycházejí již patnáctým rokem. V tištěné podobě nyní dvanáctkrát do roka, na internetu jsou v archivu uložena čísla s vybranými články od roku 2007.