Můj život s diagnózou

Stejnojmenná uzavřená skupina, která je součástí neziskové organizace Srdcem Robinson, se věnuje nemocným dospívajícím ve věku 12+ v léčbě i po ní. Je možné se do ní bezplatně zaregistrovat.

  • Společně se snažíme hledat cesty, jak se smířit s novinkami a změnami jaké jim nemoc přináší do života.
  • Podporujeme především dobrou psychickou náladu, naději a sílu nevzdávat se.
  • Společně se učíme zvládat strach a vlastní emoce.
  • Uzavřená skupina přináší bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci, navázání důvěry a nová přátelství.
  • Kapacita skupiny maximálně 10 osob.
  • Koučovna v Praze, Karlova 23. 
  • Každý druhý pátek v měsíci 16:00-19:00.
  • BEZPLATNÁ SLUŽBA!
  • REGISTRACE NA  tereza@sdrcemrobinson.cz.

Naše pomoc je zcela bezplatná, pomáhají nám finanční partneři a dárci.

Zakladatelkou organizace je Tereza Robinson, která se věnuje především podpoře rodin s těžce nemocnými dětmi, práce s teens, ale také podporuje zdravotníky v péči o ně. 

Mimo jiné je také maminkou těžce nemocného Ondry. Více o jejím příběhu najdete na www.terezarobinson.cz.

 

Klíčová slova: