MPSV vyhlašuje čtvrtý ročník ceny Pečující roku. I letos ocení neformální pečující z celé ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje další ročník ceny Pečující roku. Cílem ocenění je upozornit na problematiku neformální péče. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne 9. června 2022 na Fóru rodinné politiky ve Zlíně. Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s postižením či dlouhodobě nemocné, je možná v ČR stále málo diskutovaným tématem, týká se však až dvou milionů dospělých lidí.

Podle šetření Fondu dalšího vzdělávání je každý pátý dospělý Čech nějakým způsobem zapojen do péče o blízkého, který potřebuje pomoc z důvodu zdravotního postižení, dlouhodobé nemoci či stáří. Z toho 400 tisíc osob poskytuje nejčastěji ve společné domácnosti kompletní péči, která významně dopadá na jejich vlastní život, dalších 600 tisíc lidí pomáhá průměrně 16 hodin týdně.

Mezi pečujícími převažují ženy, většinou se jedná o ženy ve středním nebo důchodovém věku. Jejich péče je také náročnější – ve skupině osob, které pečují intenzivně, tvoří 75 %. I

přes tato vysoká čísla zůstává neformální péče ve většině případů neviditelná a není ani finančně, ani společensky dostatečně oceněná. Jedná se přitom o práci náročnou a vyčerpávající, jak finančně, tak také psychicky a emočně.

Neformální pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí z práce odejít a dostávají se do sociální izolace. Péče je zátěží pro kvalitu jejich života, pro jejich vztahy, vztahy v rodině i se širším okolím.

MPSV si je vědomé složitosti a náročnosti jejich situace a pracuje na podpoře neformálních pečujících a také na zviditelnění tématu neformální péče jako klíčové složky fungující a prosperující společnosti. Jednou z iniciativ, jak k této problematice přitáhnout širší pozornost, je právě cena Pečující roku. Cílem je ocenit konkrétní neformální pečující a na jejich příbězích a zkušenostech ukázat, že nejsou sami a že si zaslouží uznání a ocenění.

Ocenění bude udělováno ve třech kategoriích:

1. péče o seniora staršího 65 let;
2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let;
3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let.

Do soutěže může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti z celé České republiky, kdokoliv také může pečujícího nominovat. Stačí do 22. dubna 2022 vyplnit formulář na webových stránkách www.pecujiciroku.cz a popsat příběh nominovaného. Příběhy posoudí komise složená nejen z pracovníků MPSV, ale také z odborníků na neformální péči v ČR, či zástupcem občanské veřejnosti.

Více informací o soutěži je možné získat také na e-mailové adrese forumrodina@mpsv.cz.

Oddělení mediální komunikace MPSV

Klíčová slova: