Mobilní pomoc pro lidi s duševní nemocí

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví tráví s klienty v terénu až 70 procent času, proto jim hodně pomůže získání dvou automobilů pro střediska v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. 

Spolek Péče o duševní zdraví (PDZ) poskytuje služby nejen ambulantně, tedy ve svých střediscích, ale hlavně v terénu. Svůj pracovní den sociální pracovníci PDZ tráví jízdami za lidmi, kteří ztratili kvůli duševní nemoci práci, rozpadly se jim vztahy, přišli o peníze, rodinné zázemí či domov anebo nemohou trávit volný čas tak, jak by chtěli.

Pracovníci pomáhají klientům řešit sociální potíže, radí jim, jak zvládat projevy nemoci v běžném životě a podporují je na cestě k zotavení z nemoci. 

Při práci terénních pracovníků je velkým a důležitým pomocníkem automobil. Pomáhá pracovníkům obsloužit i klienty bydlící v menších a hůře dostupných obcích. Díky autu se ke klientům dostanou rychleji a zvládnou být v kontaktu s více lidmi než při jízdách hromadnou dopravou. 

Organizaci se nyní podařilo mobilitu sociálních pracovníků podpořit, a to díky zapojení se do projektu a výzvy Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska a také Místní akční skupiny sdružení Splav.  Tyto projekty umožnily nakoupit automobil hned pro dvě střediska organizace a zvýšit tak mobilitu ve dvou městech – Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. 

Auto je u nás využíváno nepřetržitě a je opravdu potřebné. Za našimi klienty jezdíme mnoho kilometrů, a to i do míst, kde je veřejnou dopravou složité se dostat. Bez automobilu by takové cesty byly často komplikované. Auto nám tedy na cestách za klienty ušetří mnoho času,” komentuje práci v terénu vedoucí jičínského střediska PDZ Mgr. Veronika Stříbrná. 

Michaela Venclová

Klíčová slova: