Mnohočetný myelom

03.12.2008 9:05
Autorem doporučeného postupu je prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., spoluautorem doc. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Mnohočetný myelom je maligní choroba způsobená maligní transformací B lymfocytů, jejich nekontrolovanou proliferací a diferenciací v plazmatické buňky. Nejčastěji nemoc způsobuje osteolýzu, poruchu funkce ledvin a útlum krvetvorby.