Mládežnická výměna „Together Against Barriers“ spojuje slyšící a neslyšící Evropany

03.03.2012 19:54

Celkem 30 mladých lidí - slyšících i neslyšících - z České republiky, Estonska, Portugalska, Řecka, Francie a Itálie se od 27. února do 6. března účastní v Kojetíně na Přerovsku projektu "Together Against Barriers". Mládežnickou výměnu pořádá občanské sdružení Together Czech Republic.

Projekt „Together Against Barriers“ je unikátní v tom, že se jedná o integrativní setkání slyšící i neslyšící mládeže. V každém týmu je tak několik neslyšících stejně jako slyšících účastníků, z nichž někteří pocházejí z neslyšících rodin. Projekt je realizován díky grantu z programu Evropské unie Mládež v akci.
Jak již název napovídá, během výměny mají účastníci společně bojovat proti bariérám a bourat stereotypy, které slyšící a neslyšící navzájem často mají. Hlavním tématem projektu je kultura, která bude prezentována v mnoha podobách. Účastníci si ve workshopech vyzkouší různé druhy divadla, naučí se, jak neslyšící vnímají hudbu a jak zpívají atd. Součástí programu byly na začátku také rozličné seznamovací hry a teambuildingové aktivity. Každý den také probíhá výuka mezinárodního znakového systému, který je umělým prostředkem komunikace společným pro všechny neslyšící. Druhý den se také uspořádala v Kojetíně soutěž v malých mezinárodních týmech, kdy úkolem bylo kreativně vytvořit fotky na téma: Slyšící a neslyšící svět. Finálové fotky jsme zveřejnili na Facebooku, kde veřejnost hlasuje a rozhoduje o vítězi.
 
Víte, jak probíhá komunikace na výměně, kde se sešlo tolik rozdílných jazyků? Ze začátku si museli všichni trochu zvykat, navzájem se přizpůsobit, ale dosud jsme nezaznamenali větší potíže. Hlavní je, že všichni účastníci jsou motivovaní se navzájem učit. Oficiální program a prezentace se překládají z angličtiny do českého znakového jazyka a poté do mezinárodního znakového systému, případně opačně.
 
Další nedílnou součástí tohoto mezinárodního projektu je i interkulturní učení. První večer byla uspořádána multikulturní večeře v místním Domě dětí a mládeže, kde se také odehrávají všechny workshopy. Každá země nabídla ochutnávku svých národních specialit. Každý následující večer byl v režii jednoho týmu, který ostatním účastníkům svou zemi představil a zábavnou formou (hra, tanec, zpěv..) přiblížil své národní zvyklosti. Během projektu se mladí Evropané také podívají na kojetínskou radnici, kde je čeká setkání s panem starostou. Během výletu do Brna mladí účastníci navštívili místní klub pro neslyšící. V pondělí 5.3. se v Domě dětí a mládeže v Kojetíně uskuteční závěrečné vystoupení, na kterém účastníci vystoupí s tím, co se za týden naučili. Na programu také budou zkrácené prezentace jednotlivých zemí, programu Mládež v akci a různé hry.
 

Eva Peterková

Klíčová slova: