Míšní poranění

08.02.2007 23:38

Péče o pacienty s poraněním míchy se vyznačuje snahou snížit hrozící možnost dalšího poškození míchy v akutním poúrazovém stadiu a snahou o vytvoření podmínek pro maximální možné obnovení funkce míchy. Autorem doporučeného postupu MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., spoluautorem MUDr. Lumír Hrabálek.