Mise: Prevence infekcí

Cílem kampaně Světové zdravotnické organizace (WHO) je, aby se hygiena rukou stala automatickou součástí našich životů.

Nejsilnější zbraně proti infekcím máme doslova ve svých rukách. Pár desítek sekund denně, které věnujeme jejich hygieně, je nejlepší prevencí virů, které nás ohrožují. Také proto je 5. duben světovým dnem hygieny rukou. A cílem související kampaně Světové zdravotnické organizace (WHO) je, aby se hygiena rukou stala automatickou součástí našich životů. 

„Společnost HARTMANN – RICO se ke kampani WHO samozřejmě připojila. Boj proti infekcím je v naší firemní DNA. Nevyrábíme pouze desinfekci pod značkou Sterillium, ale na boj s infekcemi se díváme více komplexně, uvedl Tomáš Groh,“ výkonný ředitel a člen představenstva HARTMANN-RICO. 

Vedle infekcí spojených s nemocniční péčí se v posledním roce logicky dostala do popředí virová onemocnění: nachlazení, chřipka, zápal plic a samozřejmě koronavirus. Na přenosu všech těchto nákaz se můžou v nemalé míře podílet naše ruce. Vyřešit by to mohla odpovídající hygiena, ale podle WHO k ní stále nemají přístup zhruba tři miliardy lidí po celém světě. WHO se však se svým doporučením obrací i na vyspělé země. 

„Zajistěte univerzální přístup k hygieně rukou, která bude povinná při vstupu do veřejných i soukromých budov a v prostředcích veřejné dopravy,“ žádají experti WHO.

Jinými slovy, pokud na takových místech, kde se pohybuje hodně lidí, nejsou k dispozici voda a mýdlo, mělo by existovat alternativní řešení. Tím může být použití dezinfekčních přípravků. Přesně to odpovídá naší filozofii. Není nutné za každou cenu si desinfikovat ruce. Tam, kde to jde, je dobré použít vodu a mýdlo. Desinfekce je však nenahraditelná právě v hromadné dopravě, na úřadech, ale také v nemocnicích. Tam je rozumné použít ji jak při příchodu, tak i odchodu.

„Skupina HARTMANN a s ní i česká HARTMANN – RICO proto už v loňském roce zahájily kampaň Mise: Prevence infekcí, která bojuje za lepší prevenci infekcí. Je kombinací edukace a projektů, které mají za cíl snižovat riziko infekcí a zlepšovat hygienické standardy nejen ve zdravotnických zařízeních,“ dodal Tomáš Groh.

Irena Malá

Klíčová slova: