Miroslav Michálek

01.11.2017 9:31

Bývalý dlouholetý předseda a výkonný ředitel pražského občanského sdružení Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých po odchodu do důchodu soustředil na své webové stránky nejen vlastní básnické a prozaické texty, ale také množství popularizujících a odborných textů a informací souvisejících s tematikou zrakového postižení, dobrovolnictví a neziskového sektoru.