Mimořádné dotační řízení Středočeského kraje

Je určeno pouze pro financování platů, mezd a jejich navýšení a na dofinancování chybějících prostředků za zvláštní příplatky za směnnost v odpovídajících druzích služeb pro pracovníky v přímé péči a odměn, včetně sociálního a zdravotního pojištění, poskytovatelů sociálních služeb. Žádosti lze podávat od 29.4. do 10.5.2021.

V rámci mimořádného termínu mohou žádat o podporu pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří byli úspěšní v řádném kole dotačního řízení pro rok 2021. 

Účelem dotace v rámci mimořádného dotačního řízení (A) v roce 2021 je i spolufinancování nákladů na nařízení vlády č. 603/2020 Sb. navýšení platů/mezd, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, přičemž v rámci tohoto dotačního řízení se navýšení platů/mezd bude týkat pouze pracovníků přímé a nepřímé péče zaměstnaných na hlavní pracovní poměr (pracovní smlouvu), jejichž pracovní pozice je v souladu s organizační strukturou žadatele k 1. 1. 2021, a jejichž činnost souvisí s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.

Více na stránkách Středočeského kraje.

Klíčová slova: