Mimořádné dotační řízení MPSV

Je určeno na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2022.

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím, či zajištěním  pomoci a s poskytnutím, či zajištěním péče pro osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle §1 zákona č. 66/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „občané Ukrajiny“).

Tato pomoc však nesmí být  rozporu s podmínkami upravenými zákonem o sociálních službách, podle nichž mají při zajišťování poskytování potřebné sociální služby, či pomoci při řešení své nepříznivé sociální situace občané ČR i osoby z Ukrajiny stejné postavení. Neexistují tedy žádné právní skutečnosti či důvody upřednostňující tu či onu skupinu potřebných osob, tj. osob závislých na pomoci či péči jiné osoby.

Více informací na stránkách MPSV.

Klíčová slova: