Mimořádné dotační řízení MPSV

Výzva na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 má termín pro podání žádosti od 27.5. do 12.6.2020.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Z možnosti podat žádost jsou vyloučeny ty sociální služby, které byly usnesením vlády pozastaveny (viz usnesení vlády č. 207 ze dne 13. března a č. 239 ze dne 16. března 2020), resp. období, po které nebyly tyto služby poskytovány. 

Jedná se o sociální služby dle § 45, § 46, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny).

Pokud výše uvedené sociální služby v období od 13. 3. – 31. 5. 2020 poskytovaly základní činnosti, mohou požádat o mimořádnou dotaci alespoň na ty dny, kdy byly dle usnesení vlády poskytovány (byť i v omezeném režimu).

Tyto sociální služby také mohou požádat o mimořádné odměny pro ty zaměstnance, kteří byli dočasné přidělení k jinému poskytovateli sociálních služeb (viz paragraf 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

POZOR! V těchto případech se nejedná o refundaci celého nákladu na mzdu/plat daného zaměstnance, ale pouze o mimořádnou odměnu.

Více informací je v přiloženém souboru. 

Klíčová slova: 

Komentáře

Vážení,
obracím se na Vás s žádostí o stanovisko ohledně Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID _ 19 (dále jen dotace COVID).
Z tiskové zprávy MPSV ze dne 7. května 2020 a z Vyhlášení dotace COVID ze dne 13. 5. 2020 je zřejmé, že i pracovníci pečovatelských služeb budou odměněni. Výše odměny se odvíjí mj. podle toho, zda se v zařízení vyskytla infekce COVID 19 nebo byla uvalena karanténa. V tomto případě činí v přímé péči odměny 235,- Kč/ hod. V zařízení bez COVID činí odměna 59,- Kč/hod.
V naší organizaci jsme měli jednu klientku s prokázanou infekcí COVID. Ke klientce docházela pouze jedna pečovatelka za účelem zajištění stravy, tj. dovážka obědů a nákupů. Pečovatelka byla po zjištění pozitivního testu klientky "odeslána" Krajskou hygienickou stanicí (dále KHS) v Chebu do karantény. Pečovatelce byl proveden test, měla negativní výsledek, přesto KHS trvala na 14-ti denní karanténě (viz příloha - rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti).
A můj dotaz zní: jak mám postupovat při výpočtu výše dotace? Domnívám se, že všechny pracovnice PS Aš by měly dostat částku 59,- Kč/hod (dle odpracovaných hodin v období od 13.3. - 31. 5. 2020.) a pracovnice, u které byla karanténa nařízena 235,- Kč/hod. za celé období, kdy v karanténě nebyla, tzn. podle odpracovaných hodin v období od 13.3. - 31. 5. 2020.

Děkuji Vám za Vaši odpověď.

S pozdravem

Bc. Šárka Bodorová, DiS.
vedoucí Pečovatelské služby Aš
Dlouhá 1, Aš
724 163846

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.