Mendelova univerzita v Brně

03.05.2016 13:21

Univerzita třetího věku je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů rozdělených do tematických bloků. Pro akademický rok 2016/2017 jsou vypsány dvousemestrální kurzy Člověk a společnost a Naše zahrádka. Přihlášky přijímá univerzita od 13. dubna 2016.

Klíčová slova: