Memorandum o přístupnosti informací pro lidi se sluchovým postižením

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel vydala Memorandum o přístupnosti informací pro lidi se sluchovým postižením. Reaguje na situaci, kdy v České republice žije přibližně 500 000 lidí s postižením sluchu, kteří narážejí na komunikační bariéry v pracovním i v soukromém životě, včetně bariér v rovném přístupu ke vzdělávání. Přístupnost informací pro zmíněnou skupinu obyvatel se často zajišťuje neefektivně nebo se na toto téma úplně zapomíná.

Skupina osob se sluchovým postižením zahrnuje několik podskupin, které mají výrazně odlišné komunikační potřeby. Cílem Memoranda je přiblížit veřejnosti, jaké potřeby to jsou, a informovat, jak je lze v praxi naplnit.

Memorandum stručně popisuje, co osoby se sluchovým postižením potřebují, pokud jde o přístupnost informací v prostoru digitálním i fyzickém, aby měly možnost plnohodnotně vést běžný život.

Celý text memoranda je na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

Klíčová slova: