Matěj Plch: Google Android: Inovativní přístup k asistivním technologiím

24.07.2014 9:37

Cílem přednášky je seznámit odbornou i laickou veřejnost s alternativními možnostmi přístupnosti mobilních telefonů. Operační systém Android je na mobilním trhu poměrně krátce, avšak již nyní je společnost Google schopna nabídnout bezplatný software, s jehož pomocí mohou zařízení používat i zrakově handicapovaní uživatelé. Prezentace bude zaměřena především na obecné seznámení s platformou, dostupný speciální software a v neposlední řadě rovněž na určitá kritéria, která je nutné při výběru vhodného přístroje dodržet, tak aby byla zajištěna co nejkomfortnější funkčnost celého řešení. V tomto konkrétním případě jsou asistivní technologie zastoupeny odečítačem obrazovky (screen readerem) a hlasovým výstupem.

Úvod do problematiky
 
Každodenní používání mobilních telefonů je asi pro většinu lidí naprosto přirozené a berou jej v dnešní době jako samozřejmost. Je rovněž logické, že nepřemýšlejí nad situací zrakově handicapovaných lidí, kteří v současnosti díky tzv. chytrým telefonům s operačním systémem a speciálnímu softwaru mohou také plnohodnotně tato zařízení obsluhovat. Pro nevidomého může být mobilní telefon ještě o kousek užitečnější než pro naprosto zdravého člověka. Chytrý telefon mu totiž díky mnoha zabudovaným aplikacím může kromě běžného telefonování a psaní SMS zpráv nabídnout také plnohodnotnou hlasovou navigaci, která nevidícímu uživateli výrazně ulehčí orientaci v neznámém prostoru, nebo přímý přístup k informacím prostřednictvím sítě internet. Opomenout nesmím rovněž správu elektronické pošty, či IM komunikaci s přáteli. Možností využití má takto koncipované zařízení samozřejmě mnohem více, vše závisí pouze na softwarové výbavě přístroje, která je však v dnešní době rozšiřitelná dodatečnou instalací dalších aplikací. Ty mohou využití chytrého telefonu ještě mnohem více zvýraznit.
 
Jak asi většina z vás tuší, pořízení takto vybaveného zařízení se speciálním ozvučovacím softwarem není vůbec levná záležitost, takže je běžnou praxí požádat si o příspěvek na kompenzační pomůcku u příslušného úřadu. Stává se však, že státní orgán z nějakého důvodu příspěvek neposkytne. Pro zájemce o mobilní telefon to může představovat značnou komplikaci, jelikož nejlevnější přístroje se speciálním SW vybavením startují na pořizovací ceně atakující částku 10.000 Kč. Bohužel se najdou i případy, kdy speciální software dokonce převyšuje cenu samotného mobilního telefonu.
 
Z informací výše je tedy zřejmé, že nákup takto vybaveného telefonu není rozhodně běžnou  investicí. Naštěstí se ale začínají objevovat první alternativy, které přicházejí s naprosto odlišným přístupem v poskytování asistivních technologií. Jejich koncept počítá s přímou integrací tohoto softwaru do operačního systému, takže nevidomý uživatel může ihned po vybalení začít přístroj používat. Výhoda, která z tohoto řešení plyne je jasná. Zákazník investuje finanční prostředky pouze do mobilního telefonu a potřebné softwarové vybavení je již jeho přímou součástí, popřípadě je možné jej stáhnout a doinstalovat skrze internetové připojení. Nic navíc se ale neplatí, nepočítám-li zanedbatelný poplatek cca 60 Kč, kterým je zpoplatněna instalace českého hlasového výstupu.
 
Základní charakteristika
Nyní nastal čas si povědět pár slov o výše popisované platformě, kterou má v současnosti pod svými křídly společnost Google. Jedná se o poměrně mladý systém a nedá se říci, že by byl handicapovaným uživatelům přístupný od začátku. Již po roce vývoje byl ale posun v této oblasti takový, že umožňoval alespoň základní používání s asistencí odečítače obrazovky a hlasového výstupu.
 
Google Android vychází z jádra operačního systému Linux, což s sebou přináší nejednu výhodu. Tou nejpodstatnější je jeho otevřenost a s ní spojená politika bezplatně dostupného softwaru. Samozřejmě se najdou  i aplikace, za které si musí uživatel zaplatit, ale v drtivé většině případů se jedná o velmi nízké finanční částky. Android tedy spadá do kategorie open source, což má za následek další výhodu v podobě nepřeberného množství zařízení s tímto systémem. Dá se říci, že každý výrobce mobilních telefonů (vyjma Nokie) má ve svém portfoliu velké množství zařízení s Androidem, takže potencionální zákazník se při výběru vhodného přístroje nemusí upínat na určitou značku a může vybírat ze širokého spektra mobilních telefonů. Nevýhodou pak může být fakt, že díky otevřenosti systému si jej každý výrobce mobilních zařízení může přizpůsobit k obrazu svému. Toto s sebou přináší negativa v podobě dodatečných grafických nástaveb, které ve většině případů bohužel značně komplikují funkčnost speciálního softwaru pro nevidomé. Díky variabilitě Androidu se sice tyto překážky dají  i na uživatelské úrovni většinou alespoň částečně eliminovat, používání takovýchto zařízení je však přece jen poněkud limitováno.
 
Další problém spočívá v určení vhodné verze systému pro provoz speciálního softwarového vybavení. Jak jsme si řekli výše, přístupnost byla zapracována až ve vyšších verzích Androidu, proto v zásadě platí, že vhodnými přístroji jsou telefony, na kterých běží systém minimálně ve verzi 2.2 a vyšší. Větev 3.0 je určena pouze pro tablety a je bohužel spíše nepřístupná.
 
Dalším úskalím je nutnost vybrat si přístroj buďto s kompletní hardwarovou klávesnicí (typ qwerty) nebo alespoň s fyzickým ovladačem kurzoru (optický trackball či trackpad). Psaní textu je i na starších verzích systému tj. 2.2 a 2.3 dostupné i za použití virtuální dotykové klávesnice, která je součástí odečítače obrazovky. Problém je ale s ovládáním kurzoru prostřednictvím virtuálního trackpadu, který korektně nepracuje ve všech oblastech uživatelského rozhraní.
 
Nejnovějším vydáním systému je pak Android ve verzi 4.0 s kódovým označením Ice Cream Sandwich, který přináší jednotné prostředí pro telefony i tablety. Hlavní jeho předností je ale významný posun v oblasti přístupnosti, který s sebou kromě jiných vylepšení konečně přináší plnohodnotné zpřístupnění čistě dotykových zařízení.
 
Pojďme se ještě v krátkosti podívat na negativa této jistě zajímavé platformy. Chytré telefony s Androidem do značné míry počítají s tím, že jejich uživatel bude mít přístup k síti internet, realizovaný buďto prostřednictvím sítě WI-FI nebo v ideálním případě pomocí datového tarifu od operátora. Většina aplikací totiž primárně s internetovým připojením počítá. Především se jedná o nákupní portál Android Market, s jehož pomocí si uživatel může svůj telefon rozšířit o mnoho dalších užitečných aplikací. Dále je to pochopitelně možnost aktualizací. A to nejen instalovaných aplikací, ale i samotného operačního systému. O přístupu k internetu skrze webový prohlížeč nebo správě elektronické pošty asi netřeba hovořit.
 

Poslední oblastí je hlasová navigace, která využívá online podklady map Google. V omezené míře je sice možné využívat navigaci i v offline režimu, není však dosaženo optimálních výsledků. Kladem je naopak fakt, že  v každém telefonu s Androidem lze nalézt integrovaný GPS čip, a to i u zařízení, která svou výbavou spadají do nejnižší třídy. Potencionální uživatel má tak vždy jist

 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Napište písmena zobrazená na obrázku.