Masarykova univerzita

13.04.2017 17:28

Srdcem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Na koncepci přednášek se podílí všech devět fakult MU a jejich obsah má tedy víceoborový charakter. 

Zájemci se mohou hlásit také do tří jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších. Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017.

Klíčová slova: