Martin Novák: Tísňové linky pro neslyšící uživatele

19.04.2010 9:00

Příspěvek shrnuje současné poznatky o tísňových linkách pro neslyšící uživatele, tak jak jsou dány v současné době a snaží se navodit určitá jednotná pravidla. Je zde popsána současná legislativa, která dává možnost neslyšícím domáhat se dostupnosti tísňové linky vizuální cestou nikoliv pouze tradiční cestou zvuku. Vzhledem k nedostupnosti materiálů a nepropojenosti všech vizuálních tísňových linek popisuje stav linek, se kterými se autor článku dosud setkal a měl možnost zjistit podrobnější informace.

Prezentace ve formátu PDF je v příloze.