Mandre Group: Finanční příspěvky přiděleny

14.08.2012 15:28

Jeden z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených v ČR zveřejil výsledky druhého ročníku svého programu na podporu hendikepovaných.

Finanční příspěvky v letošním roce poputují třem jednotlivcům a třem organizacím. 
 
Projekt na podporu hendikepovaných proběhl letos už podruhé. O dvacet, deset nebo pět tisíc korun mohli žádat jednotlivci a organizace z celé České republiky. Charakter ani zaměření pomoci přitom nebylo nijak omezené. Klíčovým kritériem pro posuzování jednotlivých žádostí byla nezbytnost financí z hlediska zdravotního stavu a předpokládané sociální dopady a přínosy daru pro konkrétního žadatele.   
 
„Nejžádanější byly příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek, rehabilitačních a ozdravných pobytů a osobní asistence,“ říká Ivor Ševčík z Mandre Group. O finanční podporu se letos ucházely dvě stovky žadatelů. „Zájem o dary byl tak velký, že současně vyhlašujeme třetí ročník, do kterého se zájemci mohou se svými žádostmi hlásit už ode dneška,“ doplňuje Ivor Ševčík. Tyto žádosti se mohou zasílat do konce května 2013.
 
 
Hodnotící komise společnosti Mandre v kategorii jednotlivců podpořila tyto žadatele:  
·       Devítiletého těžce hendikepovaného Honzíka Hladovce z Brna, jehož matka žádala o dvacet tisíc korun na pořízení kompenzační pomůcky, tabletu iPadu. Honzík je postižen nízkofunkčním autismem s těžkou symptomatikou, těžkou mentální retardací, epilepsií, vrozenou encefalopatií s hydrocefalem a hyperkinetickým syndromem. Chlapec nemluví a rozumí jen jednoduchým pokynům, běžným sociálním situacím nerozumí. Nový iPad mu umožní lépe komunikovat vizuálním způsobem a formou piktogramů sdělit, jaká část denního programu bude následovat, nebo co právě chce - např. „jídlo“, „pití“ apod. 
·       39-letého Petra Nováka z Chebu, který žádal deset tisíc korun na zakoupení stomických pomůcek. Pan Novák od loňského roku podstupuje léčbu kolorektálního karcinomu tlustého střeva a po amputaci rekta se chce opět zařadit do normálního života. Speciální prádlo a oblečení pro stomiky, které je pro něj bez finanční pomoci nedostupné, mu tento návrat výrazně usnadní. 
·       Sedmiletou Gábinku Mikerovou z Holice, která vyrůstá v dětském domově se středně těžkou percepční nedoslýchavostí. Gábinka při hře venku ztratila závěsné sluchadlo, bez kterého se v každodenním životě neobejde. Na příspěvek od pojišťovny na nákup nového bude mít nárok až v roce 2014. Gábinka získala finanční příspěvek na nové sluchadlo ve výši pěti tisíc korun.
 
V kategorii organizací získaly finanční dary následující tři instituce:
·       Středisko Betlém z Klobouk u Brna ve výši dvaceti tisíc korun na zakoupení elektricky polohovatelného a výškově nastavitelného lůžka pro 21-letého Michala Pospíšila. Michal trpí DMO s hlubokou mentální retardací v kombinaci s těžkým tělesným postižením. Na lůžku, bohužel stále dětském, tráví téměř veškerý svůj čas. Nové polohovací lůžko mu umožní kvalitní odpočinek a uvolnění bolestivé spastiky na páteři. Zároveň pečovatelskému personálu usnadní polohování a náročnou manipulaci s klientem. Nové lůžko, které si Michal bude moci obsluhovat sám, mu dodá také novou sebedůvěru.
·       Charita Javorník z Jesenicka obdržela deset tisíc korun na rozšíření provozované Půjčovny kompenzačních pomůcek pro staré, nemocné či postižené osoby a lidi po úrazu. Půjčování pomůcek napomáhá zlepšení podmínek pobytu seniora nebo zdravotně postiženého v domácím prostředí při rekonvalescenci nebo domácí léčbě.  Díky příspěvku Půjčovna rozšíří svou nabídku o nový invalidní vozík, chodítko a klozetové křeslo.
·       Diakonie církve bratrské v Praze 3 ve výši pěti tisíc korun. Dar bude použit na nové pomůcky pro nevidomé, jako např. pexeso pro uši, hmatové hry, Člověče nezlob se pro nevidomé a další hry a didaktické pomůcky.
 
Další informace a kontakty pro příjem žádostí: 
 
Mandre Group s.r.o.
Hvězdová 306/10
602 00 Brno
tel. 511 111 990
Klíčová slova: