LORM - společnost pro hluchoslepé

19.06.2014 21:03

Občanské sdrdužení LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Poskytuje pomoc a služby hluchoslepým všech věkových skupin i ostatním lidem, kteří jsou s hluchoslepými v kontaktu nebo se zajímají o tuto problematiku. Má poradenská centra v Praze, Liberci, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě.Vydává čtyřikrát ročně bulletin Doteky ve zvetšeném černostisku, v Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku na kazetách a v elektronické podobě na svých webových stránkách. Zde také pravidelně informuje o akcích pořádaných pro hluchoslepé, zveřejňuje výsledky soutěží a vede fotogalerii