LORM - Společnost pro hluchoslepé

11.06.2014 16:13

LORM sdružuje hluchoslepé osoby, jejich rodiny a ostatní příznivce, kteří se zajímají o problematiku hluchoslepých. Na svých stránkách informuje o hluchoslepotě, o nabídce služeb, zveřejňuje bulletin Doteky. Nabízí rovněž výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka.