On-line program pro seniory

Každý všední den v listopadu proběhne na platformě Zoom program, který připravuje Právě teď!, o.p.s. Je určen hlavně seniorům a je zdarma.

Struktura programu

Snažili jsme se o maximální předvídatelnost programu a proto je strukturován následovně:

  • Pondělí – odpoledne přednáška/trénink paměti atp. (16  -17 hod.)
  • Úterý – dopoledne anglická konverzace (10  – 10:45 hod.)
  • Středa –  dopoledne DSDS (10  – 11:30 hod.)
  • Čtvrtek –  odpoledne poznávání sebe sama (16  -17 hod.)
  • pátek – odpoledne zdravotní cvičení před víkendem (16  -16:45 hod.)

Mimo pravidelný program: čtvrtek 19.listopadu od 10:30 hod. Dámský klub Aleny Borhyové

Další podrobnosti na webu Právě teď!

Klíčová slova: