Lifetool

13.09.2012 16:37

Odborná poradna Lifetool je součástí Střediska celostátních programů a služeb (Středisko CPS), jehož zřizovatelem je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Lifetool poskytuje odborné sociální poradenství a vzdělávací služby v oblasti asistivních (podpůrných) technologií a alternativní komunikace. Specializuje se především na bezbariérový přístup k počítači a jeho využití jako prostředku pro alternativní a augmentativní komunikaci.