Lidem postiženým živelnou katastrofou společně s Kontem Bariéry pomáhají také firmy a společnosti

Lidem, kterým červnové tornádo vzalo střechu nad hlavou, anebo jejich domovy poničilo, pomáhá i Konto Bariéry. Vyhlásilo veřejnou sbírku, na níž se díky štědrosti dárců sešly již více než dva miliony korun. Poputují k těm nejzranitelnějším – handicapovaným a seniorům z postižené Moravy. O pomoc mohou žádat rovněž organizace, které těmto lidem poskytují sociální, rehabilitační a další služby. První žadatelé již finanční částky určené ke zmírnění škod na majetku a na zdraví čerpají.   

Prostřednictvím Konta Bariéry se k mohutné vlně solidarity připojily také různé společnosti a firmy. Na obnovu života po přírodní katastrofě přispěly už bezmála osmi miliony korun!

Charitativní kolegiální sbírka „SPOLEČNĚ“ vznikla doslova nazítří poté, co ničivé tornádo zasáhlo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice a další obce, a  zatím vynesla téměř tři miliony korun. Vysbírali je mezi sebou zaměstnanci Finanční správy ČR. Peníze budou rozděleny mezi jejich kolegy, kteří žijí na jižní Moravě a byli živlem postiženi.

Že lidský soucit a solidarita neznají hranic, dokazují pak velmi názorně zaměstnanci Finanční skupiny Unicredit, kteří svým spolupracovníkům a kolegům zasaženým tornádem posílají více než tři miliony korun. Složily se na ně Unicredit Bank ČR a Slovensko, Unicredit Leasing ČR a Slovensko a také Unicredit Bank Miláno.

Na „své“ lidi a partnerské organizace na Moravě nezapomínán ani ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING - Dr.Max. Sbírka mezi jejími zaměstnanci byla vedením firmy „dorovnána“ na jeden milion korun, který pomůže jednotlivcům, ale i spolupracujícím organizacím v místech, která živel zpustošil.

A také více než 352 tisíc korun věnují výtvarníci a majitelé Galerie Kontrast, která sídlí v Kyjově, jen pár desítek kilometrů od postižených oblastí. Ve spolupráci s Kontem Bariéry a Livebid.cz uspořádali galeristé benefiční aukci Tornádo. Prodalo se při ní 39 výtvarných děl, výtěžek je určen opět ve prospěch těch, kteří se dnes vyrovnávají s následky živelné pohromy.  

Všechnu pomoc vítá ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků.

„U nás nevídaná přírodní katastrofa zvedla nevídanou vlnu solidarity. Jsem moc ráda, že Konto Bariéry je se svými partnery u toho a že první peníze už míří za potřebnými na Moravu,“ zhodnotila Božena Jirků.

Jana Patková

 

 

Klíčová slova: