Lékařská posudková služba sociálního zabezpečení

11.05.2007 10:28

Leták Ministerstva práce a sociálních věcí vysvětluje roli lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení po 1. lednu 2007 a popisuje postup, jak může fyzická osoba požádat ze sociálního zabezpečení o dávky nebo výhody, které jsou podmíněny nepříznivým zdravotním stavem.

Klíčová slova: